Светски ден на снегот 21 Јануари 2018

СВЕТСКИ ДЕН НА СНЕГОТ за ДЕЦАТА
И оваа година Ски центарот во Маврово, на 21 Јануари, Неделата повторно ќе им ја посвети на најмладите, децата, на нивната смеа и играта со снегот. По повод светкиот ден на снегот за децата ски центарот повторно ќе организира активности за најмладите. Сепак до тогаш, нека остане мала тајна и изненадување за се што ќе се случува на овој ден.