ЛОВ

Националниот парк и ловиштата се лоцирани 13 км од ски центарот. Податоци за секое ранет или непронајден примерок, за секое крзно, kg месо на кожата, промашена мета или други податоци за општите услови и цени можат да се добијат во ски центарот, хотел Бистра како и Националниот парк и ловиштата.

hotel-bistra title=
hotel-epinal
hotel-epinal
hotel-epinal
legrand

ЛОКАЦИЈА