Shërbim Rental & Service Shop

Shërbim Rental & Service Shop

Vendi i shërbimit, servisimit dhe rent të skijave në Ski Mavrovë operohet nga Snowsports Academy, e cila ka pajisje të shumta të skijave dhe snowboard-eve, këpucëve dhe pajisje për siguri.

Mund ti gjeni nën pikën e shitjes së biletave. 

Kontakt info: +389 71 50 60 70 
Mail: mavrovo@snowsportsacademy.eu