Ski Shkolla

Ski Shkolla

Bëni hapat e para në skijim me instruktorë profesionistë të skijimit dhe snowboard-imit në shkollën e sporteve dimërore në Ski Mavrovë.

Snow Spors Academy Mavrovo udhëhiqet nga instruktorë të kualifikuar të skijimit dhe snowboard-imit në poligonin të rrethuar dhe të siguruar mirë të fëmijëve. Mësimet e ndryshme dhe programi i gjërë i shtigjeve i përshtatur për fillestarë bën progresin e mësimit më të shpejtë dhe bën fëmijët me të lumtur.]
 
Snow Sports Academy Mavrovo është shkolla e vetme e autorizuar në Ski Mavrovë.
 
Kontakt info: +389 71 50 60 70 
Mail:
mavrovo@snowsportsacademy.eu