Купи карта онлајн

Школа за скијање

Веројатно нема поголема возбуда во скијањето, од погледот кон целата планина распослана пред вас, без ниту една трага. Таа убавина. Тој потенцијал. Ветувањето дека секое завртување ќе биде безгрешно како и претходното, просветлување кое трае од врвот до подножјето. Овие моменти не го прават само денот; тие се причина за цел еден живот на падините.

Самотните прошетки по планините се прекрасно искуство, но скијањето е специјалитет кој најдобро се служи во друштво, тоа е факт кој е многу добро познат во безбројните ски клубови, религиски групи, училишни програми и натпреварувачки тимови низ целиот континент. Скијањето ја има таа волшебна моќ да создаде длабоки врски за кратко време, создавајќи врзивно ткиво меѓу луѓето кои во други услови не би се виделе со години (или кои никогаш не комуницирале). Ако имате таква среќа често да скијате, ќе создадете трајни пријателства. Како што ги имаме и ние.

Snow Sport Academy Mavrovo

Info: +389 71 50 60 70

E-mail: mavrovo@snowsportsacademy.eu